• LIGA OBRONY KRAJU W MYSZKOWIE

    LIGA OBRONY KRAJU W MYSZKOWIE

  • LIGA OBRONY KRAJU W MYSZKOWIE

    LIGA OBRONY KRAJU W MYSZKOWIE

CZYM JEST LIGA OBRONY KRAJU?

 

Liga Obrony Kraju jest ogólnopolskim, patriotycznym stowarzyszeniem skupiającym w swoich szeregach obywateli dążących do umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz gotowych do jej obrony.

Liga Obrony Kraju w swojej działalności kieruje się postanowieniami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisami prawa.

Liga Obrony Kraju kultywuje tradycje narodowe i tradycje oręża polskiego oraz nawiązuje do dorobku swoich poprzedniczek – Towarzystwa Przyjaciół Żołnierza i Ligi Przyjaciół Żołnierza.

 

Liga Obrony Kraju współpracuje z organami administracji państwowej oraz samorządu terytorialnego, a w szczególności z: resortami Obrony Narodowej i Edukacji Narodowej, Urzędem Kultury Fizycznej i Sportu, jednostkami wojskowymi i kuratoriami oświaty, a także organizacjami społecznymi, działającymi na rzecz wychowania patriotycznego i przygotowania obronnego społeczeństwa.